Mastitis. Jak wyleczyć zapalenie wymienia u krowy?

Dodano:2022-11-23

Tytułowe mastitis, czyli pojawiające się w pytaniu zapalenie wymienia jako nazwa wywodzi się z greki i w dosłownym tłumaczeniu oznacza pierś (mastos) i zapalenie (itis), co rzecz jasna okazuje się być banalnie logicznym. Zapalenie wymienia jest zjawiskiem częstym, jak wskazuje literatura przedmiotu w Polsce może dotyczyć ono nawet ponad połowy bydła.  Mastitis może wypływać z różnych przyczyn, jak również przyjmować różne postacie. Zachęcamy więc do zapoznania się z treścią artykułu, w którym postaramy się przybliżyć tematykę mastitis oraz odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z nim radzić, jak je zwalczyć.

Postacie mastitis

Rozbierając zapalenie wymienia na czynniki pierwsze, chcąc mu się bliżej przyjrzeć w żadnym wypadku nie można pominąć kwestii podziału, rozróżnienia postaci mastitis. Ogólnie przyjętą klasyfikacją jest podział na postać kliniczną i przedkliniczną. Pierwsza charakteryzuje się łatwo zauważalnymi objawami – w obrębie gruczołu pojawia się obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, wzrasta temperatura, natomiast jego podstawowe czynności zostają zaburzone. W przypadku klinicznego zapalenia wymienia zmianie ulega także mleko tzn. jego barwa, smak, zapach czy konsystencja. Postać przedkliniczna jest trudniejsza do rozpoznania, a w związku z czym także do leczenia. Trudność polega na tym, że ten rodzaj zapalenia nie daje łatwo zauważalnych objawów. Zazwyczaj jest także długotrwały i przynosi ukryte szkody, ponieważ wpływa destrukcyjnie na jakość mleka oraz może roznosić się w prosty sposób między krowami bez wiedzy gospodarza. Postać przedkliniczna, jak wskazuje nazwa jest „przed”, w związku z czym po czasie przeobrazić się może w postać kliniczną.

Etapy zakażenia

By jeszcze uważniej przyjrzeć się mastitis możemy za Katarzyną Piotrowską – Tomala z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie przywołać możemy 4 etapy infekcji gruczołu mlekowego:

  1. wniknięcie patogenu przez kanał strzykowy, następnie jego adhezja (przyczepienie się),
  2. namnażanie drobnoustrojów w tkance gruczołu,
  3. uszkodzenie komórek wydzielniczych pęcherzyków,
  4. aktywacja reakcji zapalnej.

Przyczyny zapalenia wymienia

Jak wspomniano we wstępie mastitis wynikać może z różnego rodzaju powodów, wyróżnić można jednak podstawowe aspekty wywołujące zapalenie. Mianowicie:

  • warunki hodowli,
  • drażniące chemikalia,
  • bezpośrednie obrażenia gruczołu,
  • mikroorganizmy.

Wśród konkretnych stymulatorów występowania mastitis znajdą się: niewłaściwe żywienie, zbyt niski poziom higieny, używanie zdefektowanych maszyn udojowych, bagatelizowanie działań mających za zadanie zapobiegać zapaleniu, zbyt duże nastawienie na zysk przy jednoczesnym pominięciu obserwacji stanu zdrowia zwierzęcia. Zaniedbanie tych kwestii skutkować może poważnymi problemami zarówno wśród stada, jak i wobec samego gospodarza. Rozprzestrzenienie się mastitis wywołać może znaczne kłopoty w sferze ekonomicznej. Samo leczenie okazać się może kosztowne, dodatkowo jego skutki również poniosą za sobą niemałe straty wynikające ze zmniejszonej wydajności mlecznej oraz konieczności odjęcia z zapłaty za niezdatne mleko, przekraczające określone wymogi. Sytuacja nie rysuje się kolorowo, więc znacznie lepiej zadbać o profilaktykę, bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć.

zapalenie wymion

Profilaktyka

W zapobieganiu wystąpienia zapalenia wymienia zdecydowanie uwagę należy zwrócić na zwiększoną obserwację zwierzęcia, na uważniejsze przyglądanie się wyglądowi wymion oraz zachowaniu krów. Istotna jest także dbałość o prawidłowe żywienie, jak również higienę w stadzie. Niebagatelne znaczenie ma także rzecz jasna zapewnienie właściwych warunków chowu oraz udoju. Przełomową decyzją może okazać się wprowadzenie właściwych dodatków paszowych i mieszanek dla zwierząt. Mogą one wesprzeć odporność i ułatwić zbilansowany chów – produkty probiotyczne od Dr Narine poza wspomnianymi korzyściami wniosą wiele więcej do Twojego gospodarstwa, warto więc zapoznać się z ich ofertą. Z racji że są to produkty naturalne, są również bezpieczne, a dzięki specjalistycznej technologii stają się  jeszcze bardziej skuteczne.

Leczenie

Niestety, najczęściej w leczeniu zapalenia wymienia stosuje się antybiotykoterapię. Po bliższym zapoznaniu się z literaturą przedmiotu okazuje się jednak, że na przestrzeni lat podejmowano próby użycia różnych rodzajów antybiotyków z równie różnym skutkiem ich działania. Spora część z nich nie przynosiła spektakularnych skutków lub skutki te były zauważalne jedynie na części stada. Swego czasu do leczenia mastitis próbowano wykorzystywać leki służące do terapii ludzi. Jak się można domyśleć, znalazły się te skuteczne, lecz niekiedy wraz z zaskakującym działaniem potrafiły przynosić silne skutki niepożądane, takie jak np. podrażnienie wymienia, co wykluczało ich rozpowszechnione stosowanie.

Więc jak działać skutecznie?

By działać skutecznie trzeba sięgać po sprawdzone, ale co bardzo ważne bezpieczne produkty. Takie, które rzeczywiście pomogą.Jakie to mogą więc być produkty? Jedną z ich cech powinna być naturalność, ponieważ naturalne produkty w sposób łagodny wejdą w interakcję z organizmem, nie wyrządzając mu szkody. Świetnie by było, aby produkty te dodatkowo, całościowo wsparły zwierzęcie. Ale czy to możliwe? Oczywiście, że tak! Produkty probiotyczne Dr Narine poza wsparciem poszczególnych stanów chorobowych czy dolegliwości zwierzęcych wspierają ich układ odpornościowy, odbudowują naturalną florę bakteryjną, wspomagają proces trawienny oraz zwiększają przyswajalność składników pasz, a ponadto pozytywnie wpływają na wzrost masy ciała zwierząt. Marka Dr Narine oferuje produkty dedykowane różnym zwierzętom, w różnych towarzyszących im problemach. Z łatwością można dobrać produkt o działaniu zapobiegającym występowaniu zapalenia wymienia, który dodatkowo korzystnie wpłynie na mleczność krów oraz obniży i ustabilizuje liczbę komórek somatycznych w mleku. Produkty wraz z opisami dostępne są na stronie internetowej drnarine.com. Z pewnością znajdą tam Państwo to, czego szukają, a przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi wpisami dostępnymi w zakładce blog, w których odnajdą Państwo zalety stosowania probiotyków w swojej hodowli. Najlepszym sposobem na potwierdzenie tych treści będzie samodzielne sprawdzenie ich skuteczności!

Źródła:

1. Pawlik A., Sender G., Oprządek J., Zapalenie wymienia u krów (cz. 1), Przegląd Hodowlany nr 10/2010, PDF
2. Lenty M., Zemła P., Wywłoka A., Zięba M., Helon A., Wdowiak M., Chabuz W., Żółkiewski P., Zdrowotność gruczołu mlekowego u krów z uwzględnieniem lokalnych ras bydła, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, PDF
3. Piech T., Wawron W., Bochniarz M., Krakowski L., Brodzki P., Oporność na antybiotyki patogenów izolowanych z przypadków mastitis u krów, Med. Weter. 2015, 71 (2), 114-117, PDF
4. Piotrowska-Tomala K., Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) u krów mlecznych –wyzwanie dla hodowcy bydła, EIT Food Innovation, PDF
5. Piech T., Mastitis mycotica u krów – przyczyny, objawy, leczenie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Vol. LXIII (2) SECTIO DD 2008, PDF